Regresní terapie je velmi účinná psychoterapeutická metoda, která nás zbavuje současných problémů tak, že najde jejich příčiny v minulosti a zpracuje je.

Léčba a konzultace.

Regresní terapie je velmi účinná psychoterapeutická metoda, která nás zbavuje současných problémů tak, že najde jejich příčiny v minulosti a zpracuje je.
Co je Regresní terapie?

Co je Regresní terapie?

Regrese znamená návrat, pohyb zpět. V psycho- logickém slova smyslu se jedná o řízené vzpomínání. Klient si pod vedením terapeuta vybavuje potlačené vzpomínky a jejich vědomým zpracováním je schopen se vyrovnat s negativními zkušenostmi, kterými si prošel. Regrese mají za cíl pochopit a odstranit nahromaděné potíže, které se mohou projevit i za dlouho dobu po vzniku jejich příčiny. Terapie nabízí možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec. Poskytuje zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přináší vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.

Zjistěte více ...
Olejový Obraz na plátně od Jitky Novákové

Problémy, kde regrese pomáhá

  • traumata (ztráta blízké osoby, potrat, rozvod, domácí násilí, bývalí partneři, sexuální zneužívání ...)
  • pocity a emoce, se kterými si nevíme rady (vztek, pláč, lítost, nedostatek sebevědomí, ...)
  • neschopnost koncentrace, smutek, apatie, nejistoty, poúrazové stavy ...
  • vztahové problémy (problém navázat trvalý vztah, rozchod s partnerem …)
  • bolesti a problémy bez zjevné fyzické příčiny (migrény-bolesti hlavy, poruchy spánku ...)
Nabídka léčby a konzultace
Fotografie Jitky Desta

Jitka Desta

Psychologie a neprobádané oblasti naší mysli mě přitahovaly již od dětství. Přirozeně šťastná povaha je vrozená každému z nás, najít tuto přirozenost je pro mě hnacím motorem a to také bylo spouštěčem, proč jsem se rozhodla pro Regresní terapii, která napomáhá tuto přirozenost nám vlastní nakonec odkrýt. Terapie nabízí rovněž možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec. Může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.


Více o terapeutce Jitka Desta