Co je Regresní terapie

Regrese znamená návrat, pohyb zpět. V psychologickém slova smyslu se jedná o řízené vzpomínání. Klient si pod vedením terapeuta vybavuje potlačené vzpomínky a jejich vědomým zpracováním je schopen se vyrovnat s negativními zkušenostmi, kterými si prošel.
Terapie nabízí rovněž možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec. Může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.

Věnuji se regresní terapii svým osobitým způsobem, který zohledňuje naši nejdůležitější část a tím je tělo. Naše tělo disponuje neobyčejnou moudrostí a k této moudrostí společně směrujeme pomocí vnitřní práce s pocitovou úrovní – regrese a pomocí pociťovaného vjemu a práci s vnitřními zdroji – cranio. Spojením těchto metod se propojíte se svými zdroji, které vám pomohou ve vašem osobním životě zvládat každodenní situace mnohem snáze a zároveň vám dovolí pohlédnout na události z jiné perspektivy, než jste byli doposud zvyklí. Nechávám se vést intuicí a je-li potřeba, využiji při terapii také metod jako je NLP, Konstelace, Léčení, Vnitřní dítě, Cesta podle B. Bays, sestup do srdce, Technika černé a bílé tabule...

Jak pracuje naše paměť ve vztahu k prodělaným traumatickým událostem

Naše paměť nejen že obsahuje všechny záznamy, ale tyto záznamy jsou navíc ještě chronologicky uspořádány – tedy jsou v paměti zaznamenávány v pořadí, v jakém se do paměti ukládaly.
Velice často se setkáváme  s lidmi, kteří prožili v minulosti celou řadu traumatických událostí. Když s nimi hovoříme, zjistíme, že žijí v přesvědčení, že se s těmito událostmi již dávno vyrovnali. Domnívají se, že čas již zahladil všechny rány. Je to tím, že mechanismy psychiky mají přirozenou tendenci
( v zájmu přežití) nevybavovat do vědomí události obsahující bolest.
Toto rádoby přizpůsobení se situaci je pouze zdánlivé. Jestliže takovou traumatizující situací byla např. smrt někoho blízkého, vždy když začneme takovou událost zpracovávat, objeví se velké množství potlačených emocí a bolesti a vždy zpracování takové události způsobí citlivé reakce klienta – i když byl upřímně přesvědčen, že ho ztráta již přebolela. Totéž platí i pro události obsahující fyzickou bolest.
Budeme-li prožívat traumatickou událost, kde bude nějaká bolest, bude tam nutně více nebo méně silný stav zúženého vědomí, což znamená, že si plně neuvědomujeme všechny informace, které do vědomí přicházejí, uvědomujeme si pouze malou část z nich.
A jestliže se později obsahy paměťových záznamů dostanou z paměti do podvědomí, organismus se nastavuje do stejného stavu jako v době, kdy se traumatizující událost odehrála a často se zachováme tak, jak bychom se v dané situaci nezachovali…

Stav zúženého vědomí aneb trauma se neváže k události, ale zůstává v nervovém systému


V okamžicích zúženého vědomí si člověk neuvědomuje mnohé z toho, co by si za normálních okolností, kdyby stav zúženého vědomí nebyl, uvědomil. Naše prožívání je omezeno na pocity bolesti, ostatní je mimo naši pozornost. Bolest, která tento stav způsobuje, může být fyzická nebo psychická. Když nás bolí zlomená noha, je naše pozornost soustředěna především na tento problém. Jestliže ztratíme člověka, kterého jsme měli rádi, trpíme psychickou bolestí a ke stavu zúženého vědomí dochází stejně jako při bolesti fyzické. Tyto bolesti a emoce mají své místo v našem nervovém systému. Tato bolest je propojena spolu s fyzickou úrovní a k této úrovni je třeba směrovat. Neuvědomujeme si, že je náš systém přehlcen mírou podnětů, které k nám přicházejí a díky tomu dochází k traumatu právě přílišnou stimulací z vnějšku a to se děje, je-li vnějšího stimulu příliš mnoho, je-li událost příliš brzy a nebo je-li to na nás příliš rychlé. Neboli jak se píše v Somatic experience práce s traumatem (Too much, too soon, too fast). Zde je poté potřeba se kontaktovat se zdroji a dovolit klientovi, aby se vnitřně ukotvil v tom, v čem se cítí dobře a co ho podporuje.

Více o zmiňovaných metodách

NLP neboli neuro lingvistické programování.

Neuro - obrací pozornost k našemu mozku a fyziologii. Osvojujeme si různé návyky přičemž některé jsou pro život nezbytné: jak chodit, jíst, spát, smát se a plakat...Většina těchto návyků má své místo v nevědomé části naší mysli. Některé jsou užitečné, jiné nám neprospívají. Pokud si budeme lépe uvědomovat, jak myslíme, můžeme se dovědět, jak my sami ovlivňujeme výsledky, jichž v práci a v životě dosahujeme. Klíč k úspěchu v osobním životě i v byznysu musíme hledat uvnitř sebe samých; pokud poznáme jak myslíme, umožní nám to nalézt odpovědi, které potřebujeme.(zdroj Sue Knight)

Lingvistické - díky jazyku máme možnost dorozumívání, porozumění, pochopení. Jazyk je to, co nás odlišuje od světa zvířat. To, co dělá člověka člověkem. Úzce souvisí s myšlením tedy s řídícím prvkem našeho bytí. A právě jazyk je nástrojem, který slouží k programování.

Programování - programátorem svého života jsme my sami. Je důležité si právě tento fakt uvědomit a převzít za svůj život plnou zodpovědnost a nepřenechávat vedení a řízení sebe sama ostatním.

NLP je jakýmsi průvodcem na cestě k seberalizaci, k cílům, ke své individuální dokonalosti. Je až neuvěřitelné vidět překvapené tváře těch, kteří přenastaví své vnímání třeba pocitu méněcenosti. Za tuto techniku jsem opravdu vděčna, poměrně jednoduše dokáže přenastavit naše dosavadní vnímání a jako další velké plus vnímám také to, že metody, se kterými se klient setká může snadno sám využít také v soukromí.

Konstelace
jsou nádherným nástrojem, jak vnímat pocity druhých lidí a nahlédnout na situace z širšího nadhledu. Nejedná se o lepší realitu, ale o pohled čisté pravdy. Podporuje uvědomění si, že všichni jsme součástí jednoho celku. V konstelacích se hledá řád, ve kterém může láska bez překážky proudit. Ať se jedná o konstelace rodinné nebo partnerské , vždy se hledá skrytá symetrie této lásky.

Vnitřní dítě

je krásná metoda, která nám napomůže podívat se do našeho dětství, a aby to nebylo tak složité nebo traumatizující, máme coby průvodce své vnitřní dítě a ono ví velice dobře (lépe než my dospěláci), na co je potřeba se podívat, na to, co my už dávno zapomněli, ale z paměti podvědomí, těla a mysli to nezmizelo.
Více o vnitřním dítěti

Cesta podle B. Bays

díky této krásné metodě snadno a lehce nahlížíme na své emoce pomocí Zdroje, můžeme zavítat do konkrétních nemocných orgánů a nahlédnout na možnosti vlastního uzdravujícího procesu, zároveň se jedná o metodu, která je velice oblíbená u dětí, protože ony si uvědomují, že v mysli je možné vše, žádná omezení neexistují.

Metoda Srdce

nahlédnout na vše, co nás trápí z úrovně prostoru, jednoty, lásky, klidu a harmonie…, tak by se daly nazvat pocity, které nás obestřou ve chvílích, kdy na to vše nahlédneme z pozice Srdce. Všechny problémy poté pozbudou důležitosti - budou pouze něčím, co je a bude, něčím, co neovlivníme, jediné, co můžeme změnit, je náš přístup, náš úhel pohledu.

Co lze vyléčit »