Blíže o mně

Vítám Vás na těchto stránkách a hned v úvodu doufám, že Vám následující odkaz, kromě těchto stránek, napomůže v "náhodném" hledání. :) ESENCE

Mám hloubokou radost, mohu-li se podílet při vašem hledání sebe sama a pomoci vám v pochopení jak se věci mají. Přirozeně šťastná povaha je vrozena každému z nás, toto je pro mě jedním z vnitřních hnacích motorů. :)

Jsem to, co přichází od vás - všichni jsme si navzájem zrcadly a pokud se dobře díváme a nasloucháme, odkrývá se nám nezměrné množství informací, které otevírají cesty poznání. Je spousty metod, jak se snažit najít rovnováhu, spousty klíčů, jak odemknout studnici informací…, ale začít musí každý nejprve u sebe. U mne je to příroda, která odemyká mé smysly vnímání a spolu s vnímáním přichází ruku v ruce radost v kontaktu s lidmi a poznání, jak se to vlastně má s jejich vnímáním světa. Hnacím motorem je pro mne hluboká Láska a jistota, že každý máme schopnost na sobě pracovat a změnit tak své dosavadní postoje, osobní úhel pohledu a nechat tuto změnu odrazit ve svém okolí, které je tím nejvěrnějším plátnem a zrcadlem zaznamenávající naše změny. Největším učitelem je pro mne dítě, které se dokáže dívat na svět tolik odlišným zrakem oproti nám „dospělákům“, bez očekávání a domněnek, v bezpodmínečné lásce s očima dokořán a hlavně v „teď a tady“.

Pracuji předně se ženami, které byly zneužívané a prošly si hlubokými traumaty. Potřebují najít cestu k sobě sama a uchopit více své zdroje. Nastolit rovnováhu mezi vnitřním a vnějším, začít rozumět zprávám svého těla a opět nechat svítit svá slunce, uchopit a žít své ženství... svou krásu...vnitřní posvátnost... svou Jóny... schopnost se zdravě milovat a radovat ze života. Žena přináší Lásku a učí se ji přes cestu zapomnění opět zvědomít, naplno žít a rozdávat.

A jak je v úvodu napsáno - cesta je cílem a na tuto cestu se nakonec dostane každý, protože někde hluboko v sobě nosíme vzpomínku na tento cíl – vzpomínku na vnitřní jednotu. :)
Důležité je, aby si každý uvědomil, že my jsme ti, kdo si tvoří realitu. Nikdo nemůže způsobit, abychom byli nešťastní, pokud k tomu nedáme vnitřně souhlas. Ostatně vše je odrazem nás samých, okolní svět je tady proto, aby nám ukázal, kdo jsme a kudy vede naše cesta. Ovšem, musíme se „správně“ dívat.

Každý se postupně vyvíjí a tak se mohu jen těšit, co dalšího přijde od Zdroje. Denně tomuto Zdroji děkuji za štědrost, díky které se potkávám s bytostmi jako jsi právě Ty a které mi jsou vlastním odrazem. :)

Těším se na setkání s vámi a vaši "mapou světa", vaší dětskou radostí a chutí poznávat své skryté možnosti.

Hodně štěstí na Vaší cestě.

Jitka

Pokračovat na Kontakt » « Jak to probíhá