Jak probíhají regrese?

Věnuji se regresní terapii svým osobitým způsobem, který zohledňuje naši nejdůležitější část a tím je tělo. Naše tělo disponuje neobyčejnou moudrostí a k této moudrostí společně směrujeme pomocí pocitové úrovně – regrese a pomocí pociťovaného vjemu a práci s vnitřními zdroji. Spojením těchto metod se propojíte se svými zdroji, které vám pomohou ve vašem osobním životě zvládat každodenní situace mnohem snáze a zároveň vám dovolí pohlédnout na události z jiné perspektivy, než jste byli doposud zvyklí.

Terapie je prováděna výhradně formou osobního sezení, před kterým preferuji osobní konzultaci. Jejím předmětem je seznámení s osobností a psychikou člověka, který přichází a vysvětlení vlastního procesu terapie se všemi nástroji, které používá. Také uvedu důležité pokyny, pro úspěšnost a hladký průběh celé terapie. Hlubinná psychoterapie je naprosto bezpečnou a účinnou metodou, která se odehrává za plného vědomí člověka. Řízenými otázkami vedu klienta do úrovně vzniku a příčiny problémů, které se zde vyřeší. Doba sezení je závislá na mnoha faktorech a může mít značně různou délku. Často stačí k vyřešení konkrétního případu jedno sezení, někdy ve složitějších a těžších případech jsou nutné opakované terapie, které na sebe navazují v krátkém časovém horizontu.

Důležitost důvěry
Dojde-li k vzájemnému sladění a důvěře, je možné jít mnohem hlouběji do potřebných témat. Hlouběji ke zdrojům, které byly na cestě životem někde zapomenuty, ke znovuobjevování vlastních schopností a dovedností, díky kterým můžete zvládat každodenní situace s lehkostí a sobě vlastní přirozeností. Důležité je, uvědomit si, že není nikoho, kdo by nás vyléčil, jsme to předně my, poté, co jsme se otevřeli přicházejícím informacím, dovolili si naslouchat svému tělu a své přirozené moudrosti. Tak jak si dovolíte být otevřeni, tak je terapie účinější a také rychlejší.

Uchopení vlastních zdrojů
Jsme-li v kontaktu se svými zdroji, máme přirozenou vnitřní stabilitu a pokud přijde jakákoliv nečekaná událost, zůstáváme v klidu a nadhledu. Naše přirozená moudrost ví, že v každém okamžiku máme volbu se rozhodnout, jak na situaci budeme nahlížet. Nejdůležitější je, abyste se cítili v prostoru a se mnou dobře, je třeba, abychom pro vás společně našli bezpečí, ve kterém se budete cítit uvolněně a více v kontaktu sami se sebou. Nejprve je potřeba najít, jaké jsou vaše zdroje, vnější nebo vnitřní, které navodí pocit bezpečí a klidu. Zdroj je něco, o co se můžete ve chvíli, kdy procházíte nelehkou událostí, opřít a načerpat zpět sílu potřebnou k vnitřní rovnováze a adekvátní reakcí k této události. Jsme-li v kontaktu se svými zdroji, máme přirozenou vnitřní stabilitu a pokud přijde jakákoliv nečekaná událost, zůstáváme v klidu a nadhledu. Naše přirozená moudrost ví, že v každém okamžiku máme volbu se rozhodnout, jak na situaci budeme nahlížet. Jaké jsou Vaše zdroje? :)
Ve vedení ohl. zdrojů napomůže pozornost třeba k vlastním gestům, které krásně napoví - všímejte si jich, někdy roztáhnete ruce v gestu s názorněním, že je toho moc. Jaké by to bylo tomuto pohybu dovolit zpomalit? Tím dovolujeme celé nervové soustavě zpomalit a nadechnout se do nově vzniklé příležitosti. Někdy je to intenzivní pocit tlaku přicházející z konkrétního místa v těle - opět si jen uvědomte, jaké by to bylo přivést pozornost do tohoto vjemu - třeba se do něj nadechnout.
Fantazii se meze vážně nekladou :)

Krok za krokem
Velmi jednoduše zde popíšu krok za krokem. Bude-li Vaše téma smrt blízkého člověka a následky s tím spojené, budeme procházet v přítomném čase událost od začátku do konce. Událost procházíme několikrát, často zvědomujeme pocity v těle. Jednotlvé průběhy máte možnost porovnat a tak i když jste si nemysleli, že si nevzpomente třeba na konkrétní hodinu v určité části události, díky opakovanému vyprávění se tyto informace mají meožnost vyplavovat z nevědomí do vědomí. Ke konci také dochází k uvědomění širšího pohledu na celou událost, na to, že vše je jedním celkem a že odchází pouze fyzická schránka a že vše je v nejlepším pořádku tak jak je. Je-li prostor, můžeme jít ještě mnohem dál, třeba do dětství, kde si zvědomujeme, že by nás událost tolik nezasáhla, kdybychom neprožili v dětství zkušenost s úmrtím blízkého kamaráda v sousedství…

Možná si kladete otázku, zda je možné sám sebe provést regresí. Ano, je to možné, ale není to snadné, při vedené regresi s terapeutem se jedná také o jeho psychickou podporu, terapeut vás psychicky zapřáhne a vy máte tzv. větší tah na branku (podporu a vedení) Také je důležité mít silný záměr a vůli se k tomu rozhodnout a hlavně to uskutečnit :)

Pokračovat na O terapeutce » « Nabidka